• uvod
  • Interaktivní expozice

Expozice je připravena pro Vaše pobavení. Neunavuje dlouhými texty a pro představivost je doplněna jednoduchými ilustracemi. Autentické exponáty voní historií a máme jich tolik, že je můžeme každou sezónu měnit. Stejně tak Vás budeme překvapovat novými a novými tématy. Začínáme pečením chleba, který je pro Sýpku typický. Příští rok zase máme připravenou….to ale nepředbíhejme.