• uvod
  • Interaktivní expozice

Expozice je připravena pro Vaše pobavení, tak aby zaujala každého od 1 do 100 let. Neunavuje dlouhými texty a pro představivost je doplněna jednoduchými ilustracemi. Autentické exponáty voní historií a můžete si s nimi hrát. Zábavným způsobem se seznámíte s přírodou, historií a lidmi regionu Novohradska.

Těšit se můžete na:

  • funkční technologii skladování obilí
  • pečení vlastních housek
  • autentické zemědělské stroje
  • oživlé klasy
  • kouřící milíř
  • bosochodku
  • rozhlednu na střeše
  • obchůdek s originálními místními suvenýry a dárky