• uvod
  • Příběh chleba

Těžké začátkymlaceni_obili

Počátky pečení chleba spadají až do Neolitu, tzn. cca 10 000 let před naším letopočtem. V této době, kterou jinak označujeme také jako mladší doba kamenná, se stává hlavním zdrojem obživy zemědělství a nahrazuje tak dosavadní lov zvěře. Pečení chleba od té doby procházelo neustálým vývojem a to v závislosti na dostupnosti základních surovin a také na vývoji technologií. Další vliv měly samozřejmě různé společenskokulturní zvyky. A nesmíme zapomenout na chuť a zastánce zdravé výživy. První typy chlebů byly chleby nekynuté. Mezi ně patří například pitta nebo naan.

 

Kvasnice až později

Je zajímavé, že se podle archeologických záznamů kvasnice při výroběchleb_testo chleba začaly používat až okolo 4000 let před naším letopočtem. A to právě v Egyptě. Jak se vlastně podařilo kvasnice objevit je dodnes otázkou. Někteří lidé jsou zastánci tvrzení, že to byla vlastně nehoda. Pro většinu z nás je však mnohem důležitější fakt, že ve stejné době, kdy se peče první kvasnicový chléb, vzniká i první pivo a je položen základ pivovarnictví.

 

 

 Chléb a význam pro člověka

Chléb v sobě spojuje čtyři elementy – zemi, vodu vzduch a oheň. Provází IMG_7501lidstvo od počátku existence a z historických pramenů například starověké Sparty víme, že chléb, a zejména kvašený chléb, v sobě pro člověka neznamenal jenom zdroj základní potravy, ale byl součástí rituálů. Kulatý pecen symbolizoval slunce, koloběh času a také slunovrat. Byl výsledkem mystické transformace a stal se srdcem i tváří evropské kultury.
Dnes pekaři připravují chléb hlavně z pšenice, ale historicky bylo v našich zemích pěstováno zejména žito, které lépe odolává zdejším klimatickým podmínkám. Dlouhé a často velmi mrazivé zimy a málo úrodná půda pšenici nepřály a zemědělci si nemohli dovolit riskovat, že budou mít sýpky prázdné. Pšenice se převážně dovážela z teplejších oblastí Evropy a mouce z ní se dokonce říkalo „uherská“.